Beelden Atelier Pierre stelde in december 2010 en januari  2011 de beeldentuin in de wintertijd open met verlichte beelden. Zo'n 25 beelden stonden in de donkere avonduren verlicht opgesteld.  Sfeervolle muziek omlijstte deze expositie en maakte het tot een prachtige en emotionele ervaring.Tevens werd het atelier ingericht als galerie. Een half jaar voorbereiding is hier aan voorafgegaan. Een herhaling van deze unieke "nachtelijke" expositie ligt in het verschiet. Via deze site zal t.z.t informatie worden verstrekt.